OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA02 - Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Dzięki tym konsultacjom rozwiniesz swoje możliwości w zarządzaniu jednym z bardziej zaawansowanych systemów informatycznych. Nauczysz się kilku metod archiwizowania i odtwarzania bazy danych Oracle. Wykonywane laboratoria dadzą Ci techniczne doświadczenie pracy w realnym środowisku Oracle. Konsultacje te umożliwią administratorowi bazy danych Oracle (DBA) poznanie metod zarządzania procesem archiwizacji i odtwarzania bazy danych Oracle.
 
Konsultacje przedstawią techniki archiwizacji i odtwarzania bazy danych, podczas różnych rodzajów awarii. Słuchacze naucza się dobierać odpowiedni model archiwizacji w zależności od wymagań biznesowych. Zostaną omówione różne strategie archiwizacji i odtwarzania wykorzystując narzędzie Recovery Manager, jak i komendy systemu Oracle. Zajęcia te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Professional #1Z0-032.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
ORA01 - Oracle 9i Administracja Serwerem
 
Czas trwania
4 dni
 
Cele konsultacji
Wykonywanie archiwizacji bazy danych, jak i plików danych, korzystając zarówno z narzędzia RMAN jak i komend Oracle.
Stosowanie różnych metod archiwizacji i odtwarzania w zależności od typu awarii
Opis zastosowanie narządzi IMPORT i EXPORT
 
 
Omawiane tematy
 
Archiwizacja i odtwarzanie – wstęp
Opisanie podstaw archiwizacji, odtwarzania i procesu recovery
Omówienie różnych rodzajów awarii wymagających odzyskiwania danych
Definicja strategii archiwizacji i odtwarzania
 
Struktury związane z odtwarzaniem
Procesy Oracle, struktury pamięci i pliki związane z odtwarzaniem
Proces CHECKPOINT, bieżące pliki logu i archiwalne pliki logu
Sposoby optymalizacji procesu odtwarzania instancji
 
Konfiguracja bazy danych do pracy w trybie archive
Praca w trybie archive i noarchive
Archiwizacja ręczna i archiwizacja automatyczna
Konfiguracja wielu punktów przeznaczenia archiwizacji
 
Oracle Recovery Manager RMAN – omówienie i konfiguracja
Zastosowanie i konfiguracja narzędzia RMAN
Użycie RMAN z repozytorium i z plikiem kontrolnym
Alokacja kanałów
Podstawowe komendy do zarządzania mediami
Połączenie do RMAN
Konfiguracja środowiska RMAN
 
Archiwizacja zarządzana przez użytkownika
Omówienie operacji archiwizacji ręcznej
Archiwizacja zamkniętej bazy danych
Archiwizacja otwartej bazy danych
Archiwizacja pliku kontrolnego
Archiwizacja przestrzeni tablic tylko do odczytu
Omówienie parametru typu NOLOGGING
Omówienie i użycie narzędzia DBVerify
 
Archiwizacja używając narzędzia RMAN
Archiwizacja specyficzna dla RMAN
Komenda BACKUP, tworzenie zestawów
Archiwizacja pliku kontrolnego
Archiwizacja zarchiwizowanych plików logu
Komenda COPY, tworzenie kopi obrazu
 
Archiwizacja zarządzana przez użytkownika – pełne odtwarzanie
Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie noarchivelog
Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie archivelog
Odtwarzanie przestrzeni tablic tylko do odczytu
 
RMAN – pełne odtwarzanie
RMAN komendy restore i recovery
Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie noarchivelog
Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie archivelog
Odtwarzanie plików do innych lokacji
Przenoszenie i odtwarzanie przestrzeni tablic
 
Archiwizacja zarządzana przez użytkownika – odtwarzanie częściowe
Opis czynności podczas odtwarzania niepełnego
Omówienie sytuacji wymagających odtwarzania niepełnego
Dokonanie odtworzenia niepełnego
Odtworzenie w sytuacji utraty bieżącego pliku logu
 
RMAN – odtwarzanie częściowe
Dokonanie odtworzenia częściowego komenda UNTIL TIME
Dokonanie odtworzenia częściowego komenda UNTIL SEQUENCE
Dokonanie odtworzenia częściowego komenda UNTIL CANCEL
 
RMAN –zarządzanie repozytorium
Operacja crosscheck
Aktualizacja repozytorium
Sprawdzanie statusu archiwów i kopii
Katalogowanie archiwów zrobionych poprzez komendy systemu operacyjnego
 
RMAN – Tworzenie i wykorzystanie katalogu odtwarzania
Opis zawartości katalogu odtwarzania
Właściwości RMAN wymagające katalogu odtwarzania
Tworzenie katalogu odtwarzania
Zarządzanie katalogiem odtwarzania
Rejestrowanie, synchronizacja i resetowanie bazy danych
Zadawanie zapytań do katalogu odtwarzania
Tworzenie, składowanie i uruchamianie skryptów
Metody archiwizacji i odtwarzania katalogu odtwarzania
 
Przenoszenie danych między bazami danych
Export
Import

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management