OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA03  - Strojenie wydajności bazy danych Oracle

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Strojenie wydajności bazy danych, jest krytycznym zadaniem, pozwalającym na osiągnięcie efektywnej pracy systemu informatycznego. Redukcja czasów oczekiwania, zwiększanie wydajności procesu użytkownika i wzrost wydajności bazy danych Oracle, są krytycznymi czynnikami optymalnej pracy bazy danych. Podczas tych zajęć nauczysz się od ekspertów sposobu inteligentnego projektowania bazy danych i metod jej strojenia w celu uzyskania najwyższej wydajności. Te konsultacje pokażą uczestnikom jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie bazy danych, jak i zapozna z metodami strojenia produkcyjnej bazy danych.
 
Tematyka zajęć skupia się na strojeniu bazy danych i instancji, a nie optymalizacji pracy komponentów poszczególnego systemu operacyjnego. Uczestnicy będą mieli szanse na praktyczne doświadczenie strojenia serwera Oracle. W laboratoriach będą wykorzystywane narzędzia Oracle, takie jak Enterprise Manager – Diagnostic Tubing Pack i STATSPACK. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać i rozwiązywać powszechne problemy związane z wydajnością pracy bazy danych Oracle. Zajęcia te przygotowuje do egzaminu Oracle Certified Professional #1Z0-033.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
ORA01 - Oracle 9i Administracja Serwerem
ORA02 - Oracle 9i Sieciowość Archiwizacja i Odtwarzanie
ORA04 - Oracle 9i Język Zapytań SQL
 
Czas trwania
4 dni
 
Cele konsultacji
Konfiguracja Resorce Manager w celu kontrolowania zużycia zasobów
Konfiguracja bazy danych Oracle z naciskiem na wysoką wydajność
Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z blokadami i zakleszczeniami w środowisku Oracle
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w środowisku Shared Server
Zastosowanie narzędzi w celu zdiagnozowania problemów z wydajnością
Zastosowanie Enterprise Manager do rozwiązywania problemów związanych z wydajnością
Monitoring operacyjnej bazy danych korzystając z STATSPACK
Wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z storage, i konfiguracją bazy danych
Konfiguracja pamięci i zasobów dyskowych w celu optymalizacji operacji sortowania
Rekonfiguracja struktury rozmieszczenia plików w celu zwiększenia wydajności
  
 
Omawiane tematy
 
Podstawy Strojenia bazy danych Oracle 9i/10g
Role administratorów podczas strojenia bazy danych
Fazy strojenia
Cele strojenia
Powszechne problemy związane z wydajnością
Metodologia strojenia
 
Narzędzia diagnostyczne i strojące
Plik alertu
Pliki śladu procesów drugoplanowych
Pliki śladu procesów użytkowników
Widoki słownika danych zawierające statystyki
Dynamiczne widoki wydajności
Parametr TIMED_STATISTICS
Pakiet statistics
STATSPACK
 
Ustalanie wielkości Shared Pool
Omówienie Shared Pool
Strojenie bufora bibliotecznego
Polecenia typu REUSE
Korzystanie z zakresu zarezerwowanego
Utrzymywanie wielkich obiektów
Strojenie bufora słownikowego
 
Ustalanie wielkości Buffer Cache
Omówienie Buffer Cache
Parametry określające rozmiar Buffer Cache
Parametr Buffer Cache Advisory
Dynamiczna zmiana rozmiarów komponentów SGA
Zwiększanie rozmiaru komponentu SGA
 
Ustalanie wielkości innych struktur SGA
Ustalanie rozmiaru Redo Log Buffer
Wykrywanie problemów Log Buffer
Rozwiązanie problemów Log Buffer
Ustalanie rozmiaru Java Pool
 
Konfiguracja bazy danych i operacje I/O
Rozmieszczanie plików na wielu dyskach
Poziom wykorzystania przestrzeni tabel
Wykrywanie niewłaściwego wykorzystania przestrzeni tabel
Przenoszenie plików danych
Strojenie pełnych skanowań tablic
Strojenie punktów kontrolnych
Konfiguracja plików logu
 
Optymalizacja operacji sortowania
Czym jest proces sortowania
Parametry Sort Area
Strojenie operacji sortowania
Strojenie segmentów tymczasowych
Redukcja operacji sortowania
Wykrywanie operacji sortownaia
Unikanie operacji sortowania
Narzędzia diagnostyczne
 
Diagnoza problemów z zakleszczeniami
Zakleszczenia
Rodzaje zakleszczeń
Redukcja zakleszczeń
Zakleszczenia Shared Pool i Libreary Cache
 
Strojenie segmentów wycofania
Opis zastosowania segmentów wycofania
Użycie i konfiguracja segmentów wycofania
Wykrywanie problemów związanych z segmentami wycofania
Rozwiązywanie problemów z związanych z segmentami wycofania
Tworzenie segmentów wycofania
Przydzielanie transakcji do segmentu wycofania
Opis Systemu Undo
 
Monitorowanie i wykrywanie blokad
Blokady danych
Typy blokad DML
Poziomy blokad
Typy blokad DDL
Wykrywanie blokad
Monitorowanie aktywności blokad
Blokady śmiertelne
 
Strojenie Oracle Shared Server
Zastosowanie Oracle Shared Server
Kiedy Oracle Shared Server jest wymagany
Monitorowanie procesów rozdzielających
Monitorowanie procesów serwera
Zwiększanie bądź zmniejszanie ilości procesów rozdzielających
Zwiększanie bądź zmniejszanie ilości procesów serwera
Monitorowanie użycia procesów
Monitorowanie użycia pamięci
 
Strojenie aplikacji
Rola DBA
Struktury danych Oracle
Struktury składowania danych
Klastry
Indeksy
B-Tree
 
Efektywne wykorzystywanie bloków danych
Alokacja ekstentów
Monitorowanie zajętego miejsca w segmentach
Bloki bazy danych
Łańcuchowanie i migracja
Wykrywanie łańcuchowania i migracji
Usuwanie łańcuchowania i migracji
 
Strojenie poleceń SQL
Optymalizator kosztowy i optymalizator regułowy
Stored Outlines
Tworzenie Stored Outlines
Zarządzanie Stored Outlines
Hints

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management