OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA05 - Programowanie w języku PL/SQL

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Te konsultacje są wprowadzeniem do języka PL/SQL, pomogą one zrozumieć słuchaczom zalety tego potężnego języka programowania. Podczas ćwiczeń studenci naucza się tworzyć bloki PL/SQL kodu aplikacji, który może być wykorzystywany przez różne formularze, raporty i aplikacje zarządzające danymi. Słuchacze nauczą się tworzyć procedury, funkcje, pakiety i triggery bazodanowe.
 
Studenci będą wykorzystywać iSQL*Plus do tworzenia jednostek programowych. Słuchacze nauczą się także zarządzać jednostkami PL/SQL, triggerami bazodanowymi, zależnościami między obiektami, operacjami na dużych obiektach i stosować wewnętrzne pakiety Oracle. Zajęcia te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Professional #1Z0-001.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
Analitycy systemowi
 
Wymagania
Praca w narzędziu iSQL*Plus
ORA04 - Oracle 9i Język Zapytań SQL
 
Czas trwania
5 dni
 
Cele konsultacji
Tworzenie, wykonywanie i utrzymywanie procedur, funkcji, pakietów i triggerów
Zarządzanie zależnościami miedzy obiektami
Zarządzanie dużymi obiektami
Poznanie elementów kontrolnych wykonywanego kodu jak pętle, instrukcje warunkowe
Zastosowanie pakietów wbudowanych Oracle
Przechwytywanie wyjątków
Składnia języka Pl/SQL
 


Omawiane tematy
 
Wprowadzenie
Opis języka PL/SQL
Użycie PL/SQL przez programistów DBA
Omówienie zalet PL/SQL
Anonimowy blok PL/SQL
Struktura bloku PL/SQL
 
Deklaracja zmiennych
Blok PL/SQL i jego sekcje
Opis zmiennych w PL/SQL
Zmienne PL/SQL i zmienne środowiska zewnętrznego
Zmienne i stałe
Uruchamianie bloku PL/SQL
 
Pisanie uruchamialnych poleceń
Rozpoznawanie różnic sekcji wykonywalnej
Bloki zagnieżdżone
Uruchamianie i testowanie bloku PL/SQL
 
Współpraca z serwerem Oracle
Pisanie realizacja poleceń SELECT w bloku PL/SQL
Dynamiczna deklaracja typów danych i zakresu typu
Wykonywanie operacji DML w bloku PL/SQL
Kontrolowanie transakcji w bloku PL/SQL
 
Pisanie struktur kontrolnych
Użycie struktur kontrolnych w PL/SQL
Konstrukcja warunku IF
Konstrukcja różnych rodzajów pętli LOOP
Pętle wewnętrzne
Tablice logiczne
 
Praca z kompozytowymi typami danych
Tworzenie rekordów PL/SQL zdefiniowanych przez użytkownika
Tworzenie tablic PL/SQL
Tworzenie tablic rekordów PL/SQL
Różnice miedzy rekordami, tablicami i tablicami rekordów
 
Pisanie kursorów typu Explicit
Użycie zmiennych rekordowych
Różnice między kursorami Explicite i Implicite
Pisanie kursora w pętli LOOP
 
Zaawansowane właściwości kursorów
Pisanie kursora wykorzystującego parametry
Zastosowanie kursora z klauzulą FOR UPDATE
Użycie zmiennych tablicowych
Użycie tabel rekordów
 
Przechwytywanie wyjątków
Definicja wyjątków w PL/SQL
Rozpoznawanie nieprzechwyconych wyjątków
Różne typy przechwytywania wyjątków
Propagacja wyjątków w zagnieżdżonych blokach
Komunikaty o wystąpieniu wyjątku
 
Tworzenie procedur
Zastosowanie procedur
Tworzenie procedur
Tworzenie procedur z argumentami
Wywoływanie procedur
Usuwanie procedur
 
Tworzenie funkcji
Zastosowanie funkcji
Tworzenie funkcji
Wywoływanie funkcji
Usuwanie funkcji
Różnice między funkcją a procedurą
 
Zarządzanie podprogramami
Opis wymaganych uprawnień systemowych
Opis wymaganych uprawnień obiektowych
Zapytania do odpowiednich widoków
Wykrywanie błędów
 
Tworzenie pakietów
Opis pakietów i ich komponentów
Tworzenie pakietów zawierających podprogramy prywatne i publiczne
Wywoływanie obiektów w pakiecie
Usuwanie pakietów
 
Inne właściwości pakietów
Zastosowanie przeciążenia w pakietach
Inicjalizacja zmiennych w procedurze jednorazowej
Opis stanów zmiennych pakietu, kursorów, tablic i rekordów
Zapytania do odpowiednich widoków
 
Zastosowanie wewnętrznych pakietów Oracle
Opis pakietów wbudowanych
Przykłady zastosowania
Dynamiczny SQL
 
Tworzenie triggerów
Różne typy triggerów
Omówienie ograniczeń w zastosowani triggerów
Tworzenie triggerów
Usuwanie triggerów
 
Inne właściwości triggerów
Tworzenie triggerów reagujących na poszczególne akcje w bazie danych
Ograniczenia triggerów
Kiedy należy korzystać z triggerów
Zapytania do odpowiednich widoków
 
Zarządzanie zależnościami
Opis zależności
Zarządzanie obiektami PL/SQL podczas rekompilacji
 
Zarządzanie wielkimi obiektami
Porównanie obiektów LONG/RAW/LONG RAW z LOB
Zrozumienie obiektów typu LOB
Zarządzanie obiektami typu BFILE
Zastosowanie PL/SQL z obiektami LOB
Tworzenie tablic z kolumnami typu LOB
Zastosowanie pakietu DBMS_LOB
Tworzenie Temporary LOB

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management