OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA06 – Zarządzanie narzędziem RMAN

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Konsultacje te zostały przygotowane w celu przedstawienia metod archiwizacji i odtwarzania serwera baz danych Oracle, za pomącą narzędzia Recovery Manager - RMAN. Podczas zajęć zostanie omówiona koncepcja, architektura i konfiguracja narzędzia RMAN. Omówione zostaną wszystkie rodzaje archiwizacji i odtwarzania, jakie można wykonać w narzędziu RMAN. Program konsultacji zawiera również, przedstawienie metod zarządzania środowiskiem Recovery Manager  jego optymalizację i kontrolę błędów.

  
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
ORA01-   Oracle 10G Administracja Serwerem
 
Czas trwania
3 dni
 
Cele Konsultacji
Omówienie narzędzia Recovery Manager
Konfiguracja narzędzia RMAN
RMAN - backup
Operacje RESTORE i RECOVERY
RMAN zarządzanie
RMAN kontrola błędów
RMAN optymalizacja wydajnoś
 
 
Omawiane tematy
 
Omówienie narzędzia Recovery Manager
Czym jest RMAN
Zastosowanie RMAN
Architektura i komponenty RMAN
Recovery Catalog
Kanały
Operacje UNDO
Operacje REDO
Opcja NOLOGGING
 
Konfiguracja narzędzia RMAN
Podstawowe zadania konfiguracyjne
Praca z RMAN w opcji nocatalog
Tworzenie katalogu odtwarzania
Tworzenie użytkownika RMAN
Tworzenie repozytorium
Rodzaje zastosowania katalogu odtwarzania
Sposoby uruchamiania narzędzia RMAN
Rejestrowanie bazy danych w katalogu odtwarzania
Zarządzanie katalogiem odtwarzania
Automatyczna alokacja kanałów
Usuwanie katalogu odtwarzania
 
RMAN - backup
Rodzaje archiwizacji
Komenda BACKUP
Znaczniki backup
Zwielokrotnianie kopii plików
Backup przyrostowy
Backup kumulacyjny
Archiwizacja logów archiwalnych
Testowanie backupu
 
Operacje RESTORE i RECOVERY
Komenda RESTORE
Kroki procesu RESTORE
Optymalizacja odtwarzania
Odtwarzanie plików danych
Odtwarzanie przestrzeni tablic
Odtwarzanie logów archiwalnych
Odtwarzanie pliku parametrów
Odtwarzanie w przypadku utracenia wszystkiego
Operacja RECOVERY i jej typy
Operacja RECOVERY – zwielokrotnianie procesów
Odtwarzanie niekompletne
Recovery na poziomie bloku
 
RMAN  - zarządzanie
Komenda CROSSCHECK
Komenda LIST
Komenda REPORT
Raportowanie obiektów wymagających archiwizacji
Raportowanie obiektów niedających się odtworzyć
Raportowanie przestarzałych archiwów i kopii
Raportowanie schematu bazy danych
Opcje CHANGE..UNAVILABLE i CHANGE..VAILABLE
CHANGE..UNCATALOG
Usuwanie archiwów i kopii
Usuwanie przestarzałych archiwów
Składowanie skryptów
Zarządzanie w przypadku pracy NOCATALOG
 
RMAN - kontrola błędów
Rodzaje komunikatów
Opcja DEBUG
Numeracja błędów
Interpretacja błędów
Narzędzie sbttest
Sprawdzanie zawansowania operacji backup i restore
Wykrywanie plików wymagających odtwarzania
Rozwiązywanie problemów z brakiem uprawnień
 
RMAN - optymalizacja wydajności
Alokacja buforów dyskowych
Operacje I/O synchroniczne a asynchroniczne
Przełączanie bieżących plików logu i operacje punktu kontrolnego
Zarządzanie bieżącymi plikami logu
Zarządzanie bieżącymi plikami logu używając OMF
Zwielokrotnianie bieżących plików logu
Archiwizacja bieżących plików logu
Uzyskiwanie informacji o bieżących i zarchiwizowanych plikach logu

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management