OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA07 – Zarządzanie Oracle Data Guard

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Konsultacje te zostały przygotowane w celu przedstawienia jednej z metod utrzymywania wysokiej dostępności serwera baz danych Oracle, jaką jest Oracle Data Guard. Podczas zajęć zostanie dokładnie omówiona koncepcja i szczegóły architektury rozwiązania ODG. Słuchacze zostaną zapoznani z wszystkimi aspektami związanymi z tworzeniem i zarządzaniem środowiskiem Oracle Data Guard. Niezmiernie istotnym punktem zajęć, jest omówienie przykładowych scenariuszy wykorzystania Oracle Data Guard.

 
Przeznaczenie
Architekci systemów informatycznych
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
 ORA01-   Oracle 10g Administracja Serwerem
 
Czas trwania
2 dni
 
Cele Konsultacji
Wprowadzenie do Data Guard
Tworzenie środowiska bazy danych Standby
Log Transport Services
Log Apply Services
Zarządzanie środowiskiem Data Guard
Przykładowe scenariusze zastosowania Data Guard
 
 
Omawiane tematy
 
Wprowadzenie do Data Guard
Czym jest Data Guard ?
Wymagania operacyjne
Architektura Data Guard
Log Transport Services
Log Apply Services
Role Management Services
Architektura procesu Standby
Różne środowiska Oracle Data Guard
Modele operacyjne bazy danych Standby
Role bazy danych
Failover and Switchover
Interfejsy zarządzania Oracle Data Guard
 
Tworzenie środowiska bazy danych Standby
Rozważania związane wybraniem rodzaju środowiska Standby
Tworzenie bazy danych Standby
Tworzenie plików bazy danych Standby
Tworzenie pliku parametrów bazy danych Standby
 
Log Transport Services
Wprowadzenie do Log Transport Services
Możliwości Log Transport Services
Interfejsy zarządzania Log Transport Services
Konfiguracja LTS na bazie danych Primary
Konfiguracja LTS na bazie danych Standby
LTS - modele zachowania dostępności danych
Optymalizacja sieci dla LTS
Monitorowanie LTS
 
Log Apply Services
Wprowadzenie do Log Apply Services
Architektura wykorzystywanych procesów
Zarządzanie i monitorowanie procesu odtwarzania
Zarządzanie lukami w przesyłaniu logów
Zarządzanie plikami danych
Model Read-Only
Monitorowanie Log Apply Services
 
Zarządzanie środowiskiem Data Guard
Role bazy danych
Zmiana roli pełnionej przez bazę danych
Operacja Switchover
Operacja Failover
Archiwizacja bazy danych Primary za pomocą bazy Standby
Monitorowanie zdarzeń wpływających na pracę bazy danych Standby
Reakcja na zdarzenia wpływające na pracę bazy danych Standby
Baza danych Standby w konfiguracji Real Application Clusters
 
Przykładowe scenariusze zastosowania Data Guard
Scenariusz 1 - 12

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management