OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA08 – Replikacja danych

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Podczas tych konsultacji zostaną omówione możliwości replikacji baz danych Oracle. Zajęcia maja na celu przedstawienie architektury replikacji Oracle, omówienie różnych modeli replikacji i dobór odpowiedniego modelu do wykonywanego projektu. Zostanie również omówione aspekty związane z zarządzaniem mechanizmem replikacji jak i rozwiązywanie problemów. Wszystkie omawiane tematy zostaną przedstawione w formie wykładów, praktycznych prezentacji jak i laboratoriów wykonywanych przez uczestników.

 
Przeznaczenie
Architekci systemów informatycznych
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
ORA01-   Oracle 10g Administracja Serwerem
 
Czas trwania
3 dni
 
Cele Konsultacji
Wprowadzenie do Replikacji danych
Replikacja Master
Widoki zmaterializowane
Szablony rozmieszczenia replikacji
Rozwiązywanie konfliktów
Planowanie środowiska replikacji
Narzędzie zarządzania replikacją
Rozwiązywanie problemów
 
 
Omawiane tematy
 
Wprowadzenie do Replikacji danych
Zastosowanie replikacji
Terminologia związana z replikacją
Typy środowisk replikacji
Narzędzia administracyjne
Konflikty replikacji
 
Replikacja Master
Koncepcja replikacji Master
Architektura replikacji Master
 
Widoki zmaterializowane
Koncepcja widoków zmaterializowanych
Architektura widoków zmaterializowanych
 
Szablony rozmieszczenia replikacji
Koncepcja szablonów rozmieszczenia
Architektura szablonów rozmieszczenia
Projektowanie szablonu
 
Rozwiązywanie konfliktów
Koncepcja rozwiązywania konfliktów
Architektura rozwiązywania konfliktów
 
Planowanie środowiska replikacji
Replikacja tablic
Parametry inicjalizacyjne
Master Site i Materialized View Site
Harmonogramowanie połączeń
Rodzaje propagacji
Rozwiązywanie konfliktów
Zabezpieczenie replikacji
 
Narzędzie zarządzania replikacją
Scenariusze zastosowań
Logowanie informacji
Interfejs Replication Management Tool
Replication Management Tool Wizards
 
Rozwiązywanie problemów
Data Links - diagnozowanie problemów
Master Site - diagnozowanie problemów
Widoki zmaterializowane – diagnozowanie problemów

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management