OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA10 – Zarządzanie usługami sieciowymi

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Podczas tych konsultacji zostaną omówione możliwości usług sieciowych Oracle w z złożonych systemach sieciowych, jak i standardowych rozwiązaniach Client Server. W czasie zajęć zostaną szczegółowo omówione różne metody połączeń sieciowych dostępnych w Oracle. Dodatkowymi tematami poruszanymi podczas konsultacji są sprawy związane ze skalowalnością, metodami optymalizacji wydajności i rozwiązywaniem problemów sieci. Wszystkie omawiane tematy zostaną przedstawione w formie wykładów, praktycznych prezentacji jak i laboratoriów wykonywanych przez uczestników.

 
Przeznaczenie
Architekci systemów informatycznych
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
ORA01-   Oracle 10g Administracja Serwerem
 
Czas trwania
2 dni
 
Cele Konsultacji
Usługi sieciowe Oracle – podstawy
Oracle Net Services Directory Naming
Konfiguracja nazewnictwa katalogu
Migracja do Directory Naming
Oracle Connection Manager
Oracle Net Services funkcje zawansowane
Monitorowanie Oracle Net Services
Optymalizacja wydajności
 


 Omawiane tematy
 
Usługi sieciowe Oracle – podstawy
Oracle Net Services
Połączenia z bazą danych poprzez http
Narzędzia do konfiguracji i administracji Oracle Net Services
Oracle Net Manager
Oracle Net Configuration Assistant
Oracle Net modele konfiguracji
Pliki konfiguracyjne
Host Naming
Local Naming
Oracle Names
Directory Naming
Nawiązywanie połączenia z serwerem Oracle
 
Oracle Net Services Directory Naming
Czym jest Directory Naming ?
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Oracle Internet Directory (OID)
Architektura OID
Instancja serwera katalogowego
Ustanawianie serwera katalogowego
Directory Information Tree (DIT)
 
Konfiguracja nazewnictwa katalogu
Tworzenie nowych wpisów DIT
Konfiguracja kontekstu
Tworzenie wpisów Net Service Name
 
Migracja do Direktory Naming
Migracja z Local Naming
Migracja z Oracle Names
 
Oracle Connection Manager
Wprowadzenie do Oracle Connection Manager
Procesy Oracle Connection Manager
Architektura Oracle Connection Manager
Zwielokrotnianie sesji
Konfiguracja Oracle Connection Manager
Plik cman.ora
Konfiguracja klientów
Konfiguracja Gateway Process Address
Konfiguracja Listener Address
Narządzie Oracle Connection Control Utility
Uruchamianie Oracle Connection Manager
Wyłączanie Oracle Connection Manager
Komendy Oracle Connection Control Utility
Rozwiązywanie problemów
 
Oracle Net Services funkcje zawansowane
Connection Pooling
Connection Load Balancing
Transparent Application Failover
Konfiguracja wywołań zdalnych procedur
 
Monitorowanie Oracle Net services
Narzędzia diagnostyczne
Metody testowania połączenia z serwerem
Pliki logu i pliki śladu
Ustawianie parametrów logowania
Analiza logu
Ustawianie parametrów śledzenia
Analiza plików śladu
 
Optymalizacja wydajności
Session Data Unit
Optymalizacja kolejki procesu nasłuchu
Konfiguracja Load Balancing


 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management