OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORADEV04 - Oracle 11G Zaawansowany PL/SQL

 

 

Czego nauczysz podczas tych konsultacji

Te konsultacje są przeznaczone dla programistów Oracle 11G, którzy piszą na co dzień aplikacje bazodanowe. Konsultacje oferują słuchaczom obszerne omówienie sposobów pisania optymalnego kodu wykorzystującego zaawansowane metody dostępne w Oracle. Materiał obejmuje ogromne możliwości języka PL/SQL i jego wpływu na dane.


Słuchacze będą uczyć się w jaki sposób poprawiać kod aplikacji, wykorzystywać zaawansowane struktury tj. kolekcje, czy tablice indeksowane do pisania wydajniejszego kodu. Zapoznają się z wieloma pakietami wbudowanymi, które ułatwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji. Dowiedzą się w jaki łatwy sposób można sterować dostępem do danych przez poszczególnych użytkowników aplikacji.


Konsultacje te opierają się o szereg ćwiczeń, w czasie których słuchacze będą mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wiedzę.


Przeznaczenie

Programiści aplikacji opartych na bazie Oracle


Wymagania

Znajomość procesu przetwarzania danych

Znajomość SQL

Znajomość podstaw PL/SQL


Czas trwania

3 dni


Cele konsultacji

Przypomnienie podstaw PL/SQLa

Zapoznanie się z zaawansowanymi metodami wykorzystywanymi przy pisaniu procedur i pakietów

Wykorzystanie procedur napisanych w C oraz Javie w podczas pisania aplikacji

Programowanie obiektowe w PL/SQLu

Omówienie kolekcji i porównanie ich z tablicami indeksowanymi

Poprawianie wydajności kodu

Zapoznanie się ze śledzeniem wykonywania kodu

Omówienie tworzenia blokad programowych

Wysyłanie programowo maili z poziomu PL/SQLa

Tworzenie dostępu ograniczonego do poziomu wiersza


Omawiane tematy


Wprowadzenie do języka PL/SQL

Podstawowe konstrukcje programowe w PL/SQL

Co to jest kursor, z jakich faz się składa i jaka jest jego obsługa

Obsługa wyjątków w PL/SQLu

Zależności pomiędzy obiektami i jednostkami programowymi


Ciekawostki projektowe w PL/SQLu dla jednostek programowych

Używanie REF kursorów

Parametry z hintem NOCOPY

Funkcje deterministyczne

Transakcje autonomiczne

Wykonywanie kodu z uprawnieniami twórcy, a wykonującego


Ciekawostki projektowe w PL/SQLu dla pakietów

Używanie pamięci przez pakiety

Pragma SERIALLY_REUSABLE

Przeładowanie procedur w pakietach

Standaryzacja stałych i wyjątków

Wykorzystanie wrappera do ukrywania kodu


C i Java w PL/SQL

Wywoływanie programów napisanych w języku C przy pomocy PL/SQLa

Wywoływanie programów napisanych w języku Java przy pomocy PL/SQLa


Wstęp do projektowania obiektowego

Definicja obiektów

Hierarchia obiektów

Enkapsulacja

Typy obiektów

Dziedziczenie

Polimorfizm


Obiekty w Oracle’u

Tworzenie typów obiektowych

Parametr SELF

Metody i ich wywoływanie

Wybieranie danych z tabel obiektowych

Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie obiektów z tabel

Tworzenie i używanie podtypów


Praca z kolekcjami

Wprowadzenie do kolekcji

Tablice zagnieżdżona, a VARRAY’e

Praca z kolekcjami w PL/SQL’u

Porównanie kolekcji z tablicami indeksowanymi

Wskazówki do pracy z kolekcjami i tablicami indeksowanymi


Wydajność kodu i jego strojenie

Wykorzystanie klauzuli RETURNING

Przetwarzanie typu BULK

Przechwytywanie wyjątków FORALL

Natywny kompilacja PL’SQL

Dynamiczny SQL, a wykorzystanie pakietu dbms_sql

SQL, a PL/SQL

Śledzenie kodu PL/SQL’owego

Wykorzystanie pakietu dbms_profiler przy strojeniu kodu

Przechowywanie kodu w pamięci


Pakiety wbudowane

Pakiet dbms_session i jego wykorzystanie do ustawiania ról

Tworzenie programowych blokad

Wysyłanie maili przy pomocy pakietu utl_smtp


Fine-Grained Access

Wprowadzenie do koncepcji

Tworzenie kontekstów

Implementowanie polis

Ograniczenie dostępu do danych poszczególnym użytkownikom aplikacji

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management