OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


OR9i/10g – Oracle Forms Developer

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Zajęcia te są przeznaczone dla programistów, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji bazodanowych w szczególności bazy danych Oracle. Omawiany materiał zawiera obszerne omówienie narzędzia Forms Developer należącego do pakietu Oracle Developer Suite 10g. Materiał obejmuje omówienie możliwości narzędzia Forms Builder oraz narzędzi pomocniczych.


Słuchacze będą uczyć się w jaki sposób budować złożone formularze, składające się z wielu typów pól opartych na różnych źródłach danych takich jak tabele, widoki, zapytania, procedury, czy wyzwalacze transakcyjne. Nauczą się także tworzyć aplikacje złożone z wielu formularzy połączonych ze sobą przy pomocy menu.


Zajęcia te przygotowują do egzaminu 1Z0-131


Przeznaczenie

Programiści aplikacji opartych na bazie Oracle


Wymagania

Znajomość SQLa

Znajomość PL/SQLa


Czas trwania

5 dni


Cele konsultacji

Zapoznanie się z szybkim tworzeniem formularzy przy pomocy kreatorów bez użycia kodu

Omówienie podstawowych elementów składających się na formularz

Omówienie tworzenia grup rekordów oraz list wartości

Zapoznanie się z różnymi rodzajami pól

Wykorzystanie różnych kanw w zależności od potrzeb

Omówienie wyzwalaczy

Zapoznanie się z walidacją i nawigacją w formularzach

Sterowanie transakcjami

Tworzenie menu modułu

Łączenie wielu formularzy w jedną aplikację

Przechwytywanie komunikatów i interakcja z użytkownikiem przy pomocy alertów

Wpływanie na klawisze funkcyjne oraz przechwytywanie zdarzeń myszyOmawiane tematy


Wprowadzenie do środowiska Oracle Developer Suite 10g

Omówienie podstawowych składników pakietu

Przygotowanie środowiska pracy

Zapoznanie się z podstawowymi narzędziami Forms Buildera

Przedstawienie aplikacji kursowej


Okna i kanwy

Znaczenie okien w modułach formularzy

Kanwa wypełniająca i co to takiego

Tworzenie okien i kanw wypełniających

Zapoznanie się z właściwościami okien i kanw wypełniających

Wyświetlanie modułu w kilku oknach

 

Tworzenie formularzy przy pomocy kreatorów

Stworzenie pierwszego prostego formularza

Praca z kreatorem bloków danych

Tworzenie wyglądu za pomocą kreatora rozkładu

Modyfikowanie danych w bloku i wyglądu formularza przy pomocy kreatorów

Zapisywanie, kompilowanie i uruchamianie modułów

Tworzenie relacji pomiędzy blokami przy pomocy kreatora

Tworzenie relacji pomiędzy dwoma blokami ręcznie


Bloki danych a ramki

Zarządzanie właściwościami obiektów

Funkcjonalność bloków danych

Powiązanie bloków danych z ramkami

Wpływ na wygląd formularza za pomocą właściwości ramki

Kontrolne bloki danych

Usuwanie bloków danych i ich elementów z formularza


Podstawowy element – pole tekstowe

Tworzenie pól tekstowych

Modyfikowanie wyglądu pól tekstowych

Kontrola danych w polach tekstowych

Połączenie pomiędzy polami tekstowymi a bazą danych


Grupy rekordów oraz listy wartości

Tworzenie list wartości przy pomocy kreatora

Podstawowe właściwości grup rekordów oraz list wartości

Ręczne tworzenie grup rekordów

Projektowanie, tworzenie i łączenie list wartości z polami tekstowymi


Tworzenie innych pól do wprowadzania danych

Tworzenie i właściwości pól wyboru

Tworzenie i właściwości pól typu lista

Tworzenie i właściwości grup przycisków radiowych


Tworzenie innych pól w formularzu

Tworzenie i właściwości pól wyświetlania

Tworzenie i obsługa przycisków

Pola wyświetlające grafikę i ich właściwości

Obsługa obiektu drzewa hierarchicznego


Inne rodzaje kanw

Cechy kanw i zastosowanie dla określonych celów

Tworzenie pasków narzędzi

Kanwy zakładkowe

Kanwy nakładane


Wyzwalacze

Definiowanie i kategorie wyzwalaczy

Tworzenie i właściwości wyzwalaczy


Wyzwalacze zapytań

Proces przetwarzania zapytania

Opis wyzwalaczy uruchamianych w trakcie zapytania

Wpływanie na zapytania poprzez wyzwalacze


Walidacja i nawigacja w formularzach

Oddziaływanie walidacji na formularz

Walidacja listę wartości i wyzwalaczami

Rozróżnianie wewnętrznej i zewnętrznej nawigacji w formularzu

Opis i użycie wyzwalaczy nawigacyjnych


Transakcje

Praca w jednej i wielu sesjach

Zatwierdzanie i wycofywanie wprowadzonych zmian

Przetwarzanie rekordu

Opis działania wyzwalaczy transakcyjnych


Menu modułu

Budowa menu

Tworzenie, zapisywanie i dołączenie modułów menu

Tworzenie w menu pasków narzędzi

Sposoby wywoływania formularzy

Tworzenie menu podręcznego


Komunikaty i ostrzeżenia

Zarządzanie i wpływ na komunikaty systemowe

Tworzenie ostrzeżeń i ich oprogramowanie


Stosowanie timerów

Opis działania timerów

Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie timerów

Przechwytywanie wygaszania się timerów


Obsługa klawiszy funkcyjnych oraz myszy

Obsługa klawiszy

Przechwytywanie i obsługa zdarzeń związanych z myszą


 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management