OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORADW02 – Podstawy Hurtowni Danych

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Podczas tych konsultacji, uczestnicy poznają zadania związane z planowaniem, projektowaniem, budowaniem, wypełnianiem i utrzymywaniem hurtowni danych. Studenci poznają przyczyny budowania systemów hurtowni danych jako system wspomagający decyzje w  dzisiejszym biznesie. Podczas zajęć zostaną przedstawione różne technologie i narzędzia służące do projektowania, budowania i zarządzania i  hurtownią danych.


Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
Kierownicy projektów
Administratorzy hurtowni danych
 
Wymagania
Język zapytań SQL
 
Czas trwania
2 dni
 
Cele konsultacji
Metody i narzędzia do dostępu i analizy danych hurtowni danych
Zdefiniowanie potrzeby systemów wspomagania decyzji i zastosowania hurtowni danych
Metody organizacji zasobów podczas tworzenia hurtowni danych
Różne technologie wymagane do zbudowania hurtowni danych

 


 Omawiane tematy
 
Business Intelligence i hurtownie danych
Zastosowanie Business Intelligence (BI)
Hurtownie danych a systemy transakcyjne OLTP
Systemy zarządzania informacją i systemy wspomagania decyzji (DSS)
Typowe zastosowanie hurtowni danych
 
Definicja hurtowni danych - terminologia
Definicja hurtowni danych
Właściwości i charakterystyka hurtowni danych
Komponenty projektu hurtowni danych
Komponenty hurtowni danych
Hurtownie danych a Markety danych (data marts)
 
Planowanie i zarządzanie projektem hurtowni danych
Pozyskanie zaangażowania biznesowego
Zebranie wymagań biznesowych
Implementacja procesów i wymagań
 
Modelowanie hurtowni danych
Fazy projektowania bazy danych hurtowni danych
Zdefiniowanie modelu biznesowego
Wybór architektury
Tworzenie modelu wymiarowego
Stosowanie wymiaru czasu w hurtowni danych
Podsumowywanie danych
Tworzenie modelu fizycznego
 
Budowanie hurtowni danych – E ekstrakcja danych
Ekstrakcja, transformacja i załadunek
Analiza źródeł danych
Ekstrakcja danych
Techniki ekstrakcji
 
Budowanie hurtowni danych – T transformacja danych
Transformacja
Transformacja danych: problemy i ich rozwiązania
Jakość danych
Techniki transformacji
Narzędzia transformujące
 
Budowanie hurtowni danych –  L załadunek danych
Załadunek danych do hurtowni danych
Zbudowanie procesu załadunku
Załadunek danych
Czynności po załadunku danych
 
Odświeżanie danych hurtowni
Wykrywanie i dodawanie zmienionych danych
Wymagania związane z załadunkiem nowych danych
Ograniczenia metod aplikowania zmian
 
Metadane
Definicja metadanych  hurtowni danych
Typy metadanych
Narzędzia zarządzające metadanymi
 
Zarządzanie hurtownią danych
Zarządzanie przyrostem danych
Archiwizacja i odtwarzanie
Zwiększanie wydajności hurtowni danych

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management