OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


OR9i/10g – Oracle Reports Developer

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Te konsultacje przeznaczone są dla programistów, którzy zajmują się tworzeniem raportów na podstawie danych pobieranych z bazy. Zajęcia oferują słuchaczom obszerne omówienie narzędzia Reports Developer należącego do pakietu Oracle Developer Suite 10g. Materiał obejmuje omówienie pełni możliwości narzędzia Reports Builder oraz narzędzi pomocniczych.
 
Słuchacze będą uczyć się w jaki sposób budować złożone raporty, składające się z grupowań danych na różnym poziomie oraz jak takie raporty następnie dystrybuować przy użyciu serwera raportów. Nauczą się także osadzać w tych raportach wykresy w celu lepszej wizualizacji danych.

 
Przeznaczenie
Programiści aplikacji opartych na bazie Oracle
 
Wymagania
Znajomość SQLa
 
Czas trwania
5 dni
 
Cele konsultacji
Zapoznanie się z szybkim tworzeniem raportów przy pomocy kreatora
Omówienie modelu danych do porządkowania danych na raporcie
Omówienie modelu rozkładu do tworzenia wyglądu wyjściowego raportu
Zapoznanie się ze wzorcami raportów
Parametryzacja raportów
Budowa skomplikowanych raportów macierzowych
Programowe sterowanie raportami przy pomocy wyzwalaczy i pakietu wbudowanego
Tworzenie raportów opartych nie tylko na zapytaniach SQL
Dodawanie wykresów do raportu
Wykorzystanie Reports Server do uruchamiania raportów
 
 
Omawiane tematy
 
Wprowadzenie do środowiska Oracle Developer Suite 10g
Omówienie podstawowych składników pakietu
Przygotowanie środowiska pracy
Zapoznanie się z podstawowymi narzędziami Reports Buildera
Przedstawienie aplikacji kursowej
 
Pierwsze kroki podczas tworzenia raportów
Od czego należy zacząć prace nad raportem
Projektowanie raportu
Źródła i pozyskiwanie z nich danych
Wykonywanie i przeglądanie raportu
 
Tworzenie raportów przy pomocy kreatora raportów
Tworzenie raportu tabularycznego
Wykorzystanie Query Buildera do tworzenia zapytań
Tworzenie innych stylów raportu
 
Używanie modelu danych do tworzenia zapytań i grup
Omówienie modelu danych raportu
Wpływanie na właściwości zapytania
Hierarchia grup zapytania
Wpływanie na kolejność danych w grupie oraz filtrowanie wybieranych danych
Powiązania zapytań i grup
 
Używanie modelu danych do tworzenia kolumn
Zapoznanie się z różnymi typami kolumn
Utrzymywanie kolumn bazodanowych
Utrzymywanie kolumn niebazodanowych (kolumny sumaryczne, formuły, wypełniania)
 
Używanie edytora rozkładu do tworzenia wyglądu
Projektowanie raportu przy pomocy edytora rozkładu
Omówienie narzędzi modelu rozkładu
Zaznajomienie się z warstwami modelu rozkładu
Wykorzystanie możliwości edytora podczas tworzenia rozkładu
Omówienie kotwiczenia obiektów
 
Modyfikowanie właściwości obiektów rozkładu
Omówienie właściwości obiektów rozkładu
Związki zachodzące pomiędzy obiektami
Formatowanie warunkowe pól i ramek
 
Wzorce raportów
Tworzenie i zarządzanie wzorcami raportów
Modyfikowanie istniejących wzorców
Wykorzystywanie wzorców podczas budowy raportów
 
Parametry raportów
Tworzenie parametrów raportu
Wykorzystanie parametrów podczas tworzenia raportów
Tworzenie list wartości dla parametrów
Budowa formularza parametrów
Odwoływanie się do parametrów systemowych
 
Dodawania wykresów do raportów
Tworzenie i dodawanie prostych wykresów do raportów
Osadzanie istaniejących wykresów
 
Tworzenie złożonych raportów macierzowych
Zapoznanie się z budową raportu macierzowego wygenerowanego z kreatora
Ręczne tworzenie modelu danych dla raportu macierzowego
Tworzenie rozkładu raportu macierzowego
Sumowania na raporcie macierzowym
 
Sterowanie raportem przy pomocy wyzwalaczy
Zapoznanie się z typami wyzwalaczy
Wykorzystywanie wyzwalaczy raportu
Używanie wyzwalaczy modelu danych i rozkładu
 
Używanie pakietu wbudowanego SRW
Wysyłanie komunikatów
Ograniczanie danych
Wykonywanie instrukcji DDL z poziomu raportu
Wykonywanie raportów zagnieżdżonych
Dynamiczne ustawianie atrybutów wizualnych
 
Tworzenie raportów zaawansowanych
Raporty oparte o Ref Cursor
Raporty tworzone na podstawie danych XML’owych
Generowanie raportów do XML’a
 
Optymalizacja efektywności wykonywania raportów przy pomocy serwera raportów
Uruchamianie raportów na odległym serwerze raportów
Konfiguracja serwera raportów
Omówienie menedżera kolejek

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management