OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORADW01 – Projektowanie Hurtowni Danych

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Podczas tych konsultacji uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi koncepcjami, zadaniami i technikami projektowania hurtowni danych. Słuchacze przeanalizują wszystkie fazy i zadania podczas procesu projektowania hurtowni danych, włączając modelowanie biznesowe, modelowanie wielowymiarowe, modelowanie fizyczne oraz zarządzanie metadanymi hurtowni danych.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
Administratorzy hurtowni danych
 
Wymagania
Zrozumienie koncepcji hurtowni danych
Znajomość modelowania danych i projektowania relacyjnego bazy danych
 
Czas trwania
2 dni
 
Cele konsultacji
Rola metadanych podczas projektowania hurtowni danych
Strategie definiowania i składowania metadanych
Użycie relacyjnego diagramu encji do transformacji modelu biznesowego w model wymiarowy
Definicja procesu projektowania modelu bazy danych hurtowni
Transformacja modelu wymiarowego w fizyczny model danych
Koncepcja zapytań wielowymiarowych
Podsumowania – zastosowanie widoków zmaterializowanych
Zrozumienie centralnych elementów modelu wymiarowego

 


Omawiane tematy
 
Przegląd koncepcji hurtowni danych
Opis zalet i charakterystyki hurtowni danych
Identyfikacja komponentów i funkcjonalności serwera bazy danych
 
Definicja modelu biznesowego i modelu logicznego
Strategiczne zadania analityczne w przedsiębiorstwie
Definicja komponentów modelowania biznesowego
 
Tworzenie modelu wymiarowego
Opisanie elementów modelu gwiazdy
Zidentyfikowanie tablicy faktów i jej atrybutów
 
Tworzenie modelu fizycznego
Transformacja modelu wymiarowego w model fizyczny
Omówienie wymagań architektury dla hurtowni danych
 
Składowanie danych modelu fizycznego
Zrozumienie koncepcji mierzenia wielkości hurtowni danych
Strategie indeksowania hurtowni danych
 
Strategie ekstrakcji, transformacji i załadunku (ETL)
Rola procesu ETL podczas budowania hurtowni danych
Identyfikacja zadań podczas ekstrakcji, transformacji i załadunku
 
Zarządzanie agregacjami
Dyskusja na temat zarządzania agregacjami i ich implementacją w bazie danych
Właściwości widoków zmaterializowanych
 
Możliwości analityczne
Definicja Business Intelligence (BI)
Rózne kategorie BI i ich zastosowanie w hurtowniach danych

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management