OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


StrSQL- Oracle 10g/11g Strojenie SQLa

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji.
Konsultacje te są przeznaczone dla programistów Oracle 10G i Oracle 9i, którzy chcą pisać wydajne zapytania SQL. Zajęcia te oferują słuchaczom obszerne omówienie sposobów przyśpieszenia pobierania danych z bazy. Omawiany materiał przedstawia ogromne możliwości bazy Oracle wpływania na język zapytań SQL.
 
Słuchacze będą uczyć się, w jaki sposób wykrywać zapytania, które w znaczny sposób wpływają na wolne działanie aplikacji, jak analizować takie zapytania i w jaki sposób je poprawić, aby ich wykonanie trwało jak najkrócej. Nauczą się także korzystać ze wszystkich obiektów bazodanowych, które pozwalają przyśpieszyć działanie zapytań tj. indeksy czy widoki zmaterializowane.
 
Dodatkowo z tymi zajęciami związany jest 1 dzień dodatkowych warsztatów, które pozwolą uczestnikom praktycznie wykorzystać wiedzę nabytą podczas zajęć wykonując wiele ćwiczeń.
 
Przeznaczenie
Programiści aplikacji opartych na bazie Oracle
 
Wymagania
Znajomość procesu przetwarzania danych
Znajomość SQLa
Znajomość podstaw administracji
 
Czas trwania
2 dni  + 1 dzień warsztatów
 
Cele konsultacji
Strojenie SQLa – kiedy i co?
Zapoznanie się z procesem przetwarzania zapytań
Omówienie sposobów odczytywania działania zapytań na bazie
Poznanie optymalizatora zapytań
Tworzenie i wykorzystywanie odpowiednich indeksów
Zbieranie statystyk w celu lepszego działania optymalizatora
Skuteczne wykorzystywanie wskazówek
Zapoznanie się z przetwarzaniem sortowań i złączeń przez optymalizator
Tworzenie i wykorzystywanie widoków zmaterializowanych
Generowanie planów stabilności
Użycie zapytań równoległych
 
 
Omawiane tematy
 
Wprowadzenie do strojenia SQLa
Zarządzanie wydajnością aplikacji
Miejsce strojenia SQLa w całym procesie strojenia bazy i aplikacji
Dlaczego należy stroić SQL?
Skalowalność – co to takiego?
Metodologia strojenia
Przegląd procesu strojenia SQLa
 
Proces przetwarzania SQLa
Znaczenie poszczególnych obszarów pamięci w procesie przetwarzania SQLa
Poszczególne fazy przetwarzania SQLa: otwieranie kursora, parsowanie, łączenie zmiennych, wykonanie zapytania, pobieranie danych oraz zamykanie kursora
Pisanie i monitorowanie kursorów współdzielonych
 
Explain Plan oraz Autotrace
Przygotowanie do tworzenia planu zapytania
Formatowanie planu zapytania
Poprawne odczytywanie drzewa planu zapytania
Wykorzystanie opcji SQL*Plus’a - AUTOTRACE
Porównanie planu zapytania z danymi widoku V$SQL_PLAN
 
Trace’owanie
Wstęp i przygotowanie procesu SQL Trace
Formatowanie pliku śladu przy pomocy TKPROF
Zrozumienie i interpretacja przetworzonego pliku śladu
 
Optymalizator zapytań
Przegląd sposobów optymalizacji – optymalizator regułowy i kosztowy
Wybór celu optymalizacji
Sposoby dostępu do danych
 
Indeksy i sposoby dostępu
Czym jest ROWID?
Zrozumienie budowy i działania indeksu B-drzewo
Indeksy wielokolumnowe
Wpływ operacji DML na indeksy
Metody dostępu do indeksów
Metoda skip scanning w indeksie wielokolumnowym
Monitorowanie indeksów
 
Zbieranie statystyk
Co to są statystyki?
Metody zbierania statystyk
Użycie pakietu DBMS_STATS, a komenda ANALYZE
Statystyki tabel, kolumn i indeksów
Statystyki systemowe
Utrzymywanie statystyk
Selektywność danych
Tworzenie histogramów dla kolumn
Przenoszenie statystyk
 
Wskazówki dla optymalizatora
Ustawienie sposobu optymalizacji
Co to są wskazówki?
Wskazówki wpływające na wybór ścieżki dostępu
Transformacja zapytań
Kolejność i sposoby łączeń tabel
Wskazówki a przetwarzanie widoków
Pozostałe wskazówki
 
Sortowanie danych i łączenie tabel
Opis operacji sortowania
Top-N SQL
Sposoby złączenia tabel w zapytaniu: nested loop, merge join, hash join
Złączenia zewnętrzne
Optymalizacja złączeń
Obliczanie kosztu złączenia
Złączenie gwiazda i zapytania hierarchiczne
Podzapytania, a sposoby złączenia
 
Plan stabilności
Tworzenie outline’ów
Wykonanie zapytań w oparciu u outline’y
Utrzymanie publicznych i prywatnych outline’ów
Klonowanie i przenoszenie outline’ów
 
Indeksy – część II
Struktura indeksów bitmapowych
Kiedy należy używać indeksy bitmapowe
Tworzenie i utrzymanie indeksów bitmapowych
Transformacja gwiazdy zapytania w oparciu o indeksy bitmapowe
Indeksy funkcyjne
Indeksy z odwróconym kluczem
Tabele o organizacji indeksowej
 
Widoki materializowane
Opis widoków materializowanych i ich zastosowanie
Tworzenie widoków materializowanych
Typy widoków materializowanych
Tryby odświeżania
Przepisywanie zapytania w oparciu o widok materializowany
 
Przetwarzanie równoległe
Zrozumienie przetwarzania równoległego
Stopień zrównoleglenia
Ustawienie bazy do przetwarzania równoległego
Plan wykonania zapytania równoległego
Strojenie zapytań równoległych - wskazówki


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management