OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORADW03 – Administracja Hurtownią Danych

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Te konsultacje są przeznaczone dla administratorów bazy danych i projektantów baz danych którzy projektują, utrzymują i wykorzystują hurtownię danych. Podstawowe zagadnienia to: wieloprocesowość załadunku, ETL (Extraction, Transformation, Loading), widoki zmaterializowane oraz optymalizacja modelu gwiazdy.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
Kierownicy projektów
Administratorzy hurtowni danych

 
Wymagania
Język zapytań SQL
 
Czas trwania
2 dni
 
Cele konsultacji
Budowanie i zarządzanie procesami w hurtowni danych
Operacje wykonywane w tym samym czasie
Ekstrakcja, transformacja i załadunek danych
Optymalizacja modelu gwiazdy


 Omawiane tematy
 
Parallel Execution
Zapytania typu Parallel
Partition-Wise Join
Operacje DDL i DML w trybie Parallel
 
Ekstrakcja, Transformacja i Załadunek
Tablice zewnętrzne
Narzędzia załadunku
Metody transformacji
 
Tworzenie widoków zmaterializowanych
Integralność widoków
Sposoby odświeżania widoków
Wymiary i hierarchie wymiarów
Przepisywanie zapytań
Sumary Advisor
 
Optymalizacja modelu gwiazdy
Transformacje typu star
Indeksy bitmapowe

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management