OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORADW04 – Zastosowanie OLAP w Oracle

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Podczas tych konsultacji uczestnicy nauczą się stosować funkcjonalności OLAP w serwerze Oracle 9i. Zostaną zaprezentowane możliwości tworzenia aplikacji typu OLAP wykorzystując różne sposoby dostępu do danych. Zostaną również omówione wszystkie czynności administracyjne związane z bazą danych OLAP.
 
Drugi dzień szkolenia ma postać w warsztatu podczas którego uczestnicy będą mieli okazję przejście przez cały cykl od projektowania przestrzeni analitycznej, wymiarów, kostki aż po wizualizację danych w narzędziu Excel.

 
Przeznaczenie
Analitycy biznesowi
Projektanci baz danych
Projektanci hurtowni danych

 
Wymagania
Znajomość koncepcji hurtowni danych
Znajomość administracji serwerem Oracle
 
Czas trwania
2 dni
 
Cele szkolenia
Przygotowanie środowiska programistycznego dla aplikacji OLAP
 
 
Omawiane tematy

Definicja pojęć związanych z OLAP
Przegląd wymagań biznesowych
Model wymiarowy
Kostka danych

Technologia OLAP w serwerze Oracle

Serwer OLAP
Narzędzia dla użytkownika końcowego
Narzędzia dla administratora

Budowanie Analytic Workspace
Czym jest Analytic Workspace?
Korzystanie z interfejsu AWM 10G
Tworzenie Analytic Workspace
Czym są kostki danych ?
Tworzenie wymiarów
Stosowanie szablonów wymiarów
Tworzenie kostki danych
Tworzenie miar

Zaawansowane techniki tworzenia i wypełniania wymiarów i kostek
Dodawanie atrybutów do modelu wymiarowego
Zastosowanie partycjonowania
Różne metody agregacji
Wykonywanie codziennych czynności związanych odświeżaniem danych

Tworzenie miar wyliczanych(Calculated Measures)
Czym są miary wyliczane
Tworzenie i modyfikowanie miar wyliczanych
Odświeżanie danych

Zastosowanie BI Spreadsheet Add-In  w Excel jako klienta OLAP
Instalacja narzędzia BI Spreadsheet Add-In
Nawiązanie połączenia z serwerem OLAP
Zastosowanie kreatora zapytań OLAP
Tworzenie podstawowego raportu
Tworzenie kalkulacji OLAP
Formatowanie danych

Zadania administracyjne w serwerze  OLAP
Przygotowanie przestrzeni tablic
Zastosowanie ASM 10G
Przygotowanie schematu pod Analytic Workspace
Optymalizacja procesu załadunku danych O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management