OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORADW05 - Partycjonowanie

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Podczas tych konsultacji zostaną omówione możliwości partycjonowania tabel oraz indeksów w bazie danych Oracle Enterprise Edition. W czasie zajęć zostaną omówione różne metody partycjonowania tabel, tabel indeksowanych (IOT) oraz indeksów, a także możliwości zarządzania tymi partycjami. Wszystkie omawiane tematy zostaną przedstawione w formie wykładów, praktycznych prezentacji jak i laboratoriów wykonywanych przez uczestników.

 

Przeznaczenie
Architekci systemów informatycznych - zarówno systemów OLTP jak i hurtowni danych
Administratorzy baz danych

 

Wymagania
Oracle 9i/10g Administracja Serwerem

 

Czas trwania
2 dni ( 1 dzień przy mniejszej grupie)

 

Omawiane tematy

 

Partycjonowanie - podstawy
Sztuczne partycjonowanie
Metody partycjonowania
Wpływ na wydajność

 

Partycjonowanie tabel
Metody partycjonowania: zakresowe, listowe, hashowe
Partycjonowanie wielokolumnowe
Partycjonowanie tabel indeksowanych (IOT)
Partycjonowanie obiektów LOB
Ograniczenia w partycjonowaniu

 

Partycjonowanie indeksów
Indeksy globalne
Indeksy lokalne prefiksowane i nie prefiksowane
Wskazówki do partycjonowania indeksów

 

Zarządzanie partycjami tabel i indeksów
Operacje na partycjach: dodawanie, przesuwanie, dzielenie i łączenie, zamienianie
Przebudowywanie indeksów
Zarządzanie partycjami w obiektach IOT i LOB

 

Partycje w praktyce
Używanie partycji
Wykorzystywanie partycji w przetwarzaniu
Analizowanie partycji
Import / eksport / sql loader a partycjonowanie
Operacje równoległe na partycjach
Wykorzystanie partycji i subpartycji na obiektach

 

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management