OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


Oracle 9i/10g: Optymalizator kosztowy od podszewki

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Konsultacje te są przeznaczone dla ludzi zajmujących się strojeniem zapytań SQLowych od pewnego czasu, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat ich strojenia, a chcieliby ją znacznie poszerzyć i dogłębnie zrozumieć mechanizmy działania optymalizatora kosztowego. Słuchacze nie dowiedzą się do czego służą poszczególne hinty i który indeks lepiej stosować, zapoznają się natomiast jak są liczone poszczególne koszty i które parametry (także te nieudokumentowane) mają wpływ na wybór danej ścieżki przez optymalizator.


Przeznaczenie

Osoby odpowiedzialne za strojenie aplikacji i zapytań SQL


Wymagana wiedza

Podstawowa wiedza w zakresie strojenia zapytań SQL


Czas trwania

2 dni


Omawiane tematy


Wstęp do optymalizacji kosztowej


Skanowanie tabeli

Wpływ parametru db_file_multiblock_read_count na ostateczny koszt skanowania

Wielkość bloku, a szybkość skanowania tabeli

Wpływ statystyk systemowych na wybór ścieżki

Wpływ predykatów na ostateczny koszt

Odczyt zrównoleglony a koszty

Index fast full scan

Wpływ partycjonowania na optymalizator kosztowy


Selektywność na pojedynczej tabeli

Czym jest selektywność i skąd optymalizator czerpie o niej wiedzę

Wartości null, a selektywność

Wpływ list na selektywność

Predykat zakresowy, a selektywność

2 predykaty i więcej i co wtedy?


Dostęp do rekordów poprzez B-drzewo

Podstawy kosztu indeksu

Wpływ kosztu CPU

Co się dzieje z zaokrągleniami?


Clustering factor

Co to jest i jaki ma wpływ clustering factor na ostateczny koszt?

Redukowanie konfliktów

Kolejność kolumn

Poprawianie statystyk


Selektywność

Typy danych a selektywność

Zero wiodące

Wpływ wartości domyślnej na selektywność

Kolumny zależne


Histogramy

Wstęp do histogramów

Częstotliwość histogramu

Histogramy zbalansowane

Problemy z typami danych


Indeksy bitmapowe

Wstęp do kosztu bitmapy

Kombinacja bitmap, a koszt zapytania

Bitmap join index

Wpływ transformacji bitmap na koszty


Transformacje zapytań

Filtrowanie a koszty

Koszty podzapytań

Transformacja gwiazdy, a koszty zapytania


Liczność złączenia

Czym jest liczność?

Liczność złączenia

Różne typy złączeń, a liczność

Trzy tabele i koszt złączenia

Wpływ wartości null na kolejność złączenia


Wybór typu złączenia

Mechanizm nested loops, a koszt zapytania

Koszt hash joins

Parametry bazy, a typy złączeń

Koszt złączenia wielu tabel


Sortowanie i merge joins

Koszt sortowania zbioru

Parametry bazy, a mechanizm sortowania

Mechanizm merge joins

Agregaty, grupowania, a koszt zapytania


Czym jest plik śladu 10053

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management