OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


PL/SQL dla administratorów

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji

Te konsultacje wprowadzą administratorów do języka PL/SQL i pomogą im zrozumieć zalety tego języka programowania. Dodatkowo konsultacje te pokażą jak wykorzystywać wbudowane pakiety bazy danych do podnoszenia bezpieczeństwa (szyfrowanie danych, RLS, FGA) danych, a także jak sobie ułatwiać pracę (harmonogramowanie). Pozwoli też inaczej spojrzeć na aplikacje pisane w PL/SQL.

 

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

 

Wymagania

Oracle 9i/10g Administracja Serwerem

Oracle 9i/10g Język Zapytań SQL

 

Czas trwania

3-4 dni

 

Wstęp do PL/SQLa

Podstawowe elementy języka PL/SQL

Instrukcje warunkowe

Pętle w PL/SQLu

Obsługa wyjątków

Rekordy

Kolekcje

Procedury, funkcje i pakiety

 

PL/SQL a SQL

Zagnieżdżanie zapytań w PL/SQL’u

Instrukcje DML

Zarządzanie transakcjami

Wyzwalacze

Dynamiczny SQL

 

Kursory

Wielokrotne używanie kursorów

Kursory jawne kontra kursory niejawne

Używanie kursorów nie tylko dla zapytań

 

Szyfrowanie danych

Wstęp do szyfrowania

Porównanie pakietów DBMS_CRYPTO oraz DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT

DBMS_CRYPTO w praktyce

Zarządzanie kluczami

Kryptografia hasłowa

 

Scheduling

Zarządzanie JOBami

Zarządzanie kalendarzami

Zarządzanie programami

Zarządzanie oknami, logami oraz atrybutami

 

Row-Level Security

Wstęp do RLS

Używanie RLS

Co nowego w 10g w zakresie RLS

Kontekst aplikacji

 

Fine-Grained Auditing

Wstęp do FGA

Praca z polisami

Administrowanie FGA

Co nowego w 10g w zakresie FGA

FGA w połączeniu z innymi technikami audytowania

 

 

Dodatkowo do określonego programu można dobrać tematyki opcjonalne, w skład których wchodzą:

Zarządzanie resource managerem

Zarządzanie Stored Outlines i planem stabilności

Generowanie wartości losowych – dlaczego DBMS_RANDOM


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management